Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti
Daruj 5€ cez SMS na č. 871

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 293 290,72 € aktuálny stav konta
 • 302180 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 20 205,01 € aktuálny stav konta
 • 5 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Alex a Timotej pôjdu na potrebné rehabilitácie

Pani Stanovčáková sa s úsmevom zvláda starať nielen o Timka (9) a Alexíka (9) - dvojičky s následkami mozgovej obrny, ale aj o ich bračeka a sestričku. Srdce pre deti rodinu v minulosti podporilo kúpou auta, do ktorého sa zmestia chlapci aj s vozíkm

Alex a Timotej Stanovčákoví

 • 1 980,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: jún 2015

Marekovi elektrický vozík zabezpečí samostatnosť

Marek je 15- ročný sympatický mladý muž. Ako vraví jeho mama, vždy bol veľmi rozumný, školu zvládal ľavou zadnou. Od detstva však mal problémy s pohybom, bol nútený absolvovať mnohé ortopedické operácie, za sedem rokov bol osemkrát pod narkózou. Veľk

Marek Ardamica

 • 5 498,43 € vyzbieraných
Termín pomoci: marec 2015

Pomôžte skvalitniť ťažko postihnutej Klárke život

Klárka sa narodila predčasne už v šiestom mesiaci a odvtedy jej život postavil do cesty množstvo prekážok. „Okrem toho, že nevidí, trpí detskou mozgovou obrnou, máva epileptické záchvaty a trpí mentálnu retardáciou,“ vyratúva jej maminka, „Jej zdravo

Klárka Dorková

 • 2 331,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: august 2015

Nevidiaci Sebko má rád hudbu a hru na klavíri

Sebko žije spolu s bračekom v pestúnskej rodine po tom, čo sa o nich nevedeli postarať biologickí rodičia. "Obom deťom sa snažíme zabezpečiť lepší a plnohodnotnejší život. Sebko má diagnostikovaný hydrocefalus a atrofiu zrakových nervov. Brat má tiež

Sebastián

 • 586,40 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2015

Adamko sa v chodúľke postaví na vlastné nôžky

Adamkovi sme prvýkrát pomáhali v roku 2014 so zaplatením rehabilitačného pobytu. Keďže následkom predčasného pôrodu trpí detskou mozgovou obrnou, cvičenie je neoddeliteľnou súčasťou jeho života. "Chodíme na hipoterapiu, masáže a intenzívne rehabilit

Adam Alman

 • 1 760,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2015

Martinka s cystickou fibrózou potrebuje špeciálne rehabilitácie

Martinka (5) trpí zriedkavou zákernou chorobou - cystickou fibrózou. Tá spôsobuje chronické poškodenie pľúc, pankreasu a ďalších orgánov. Výrazne skracuje život, polovica ľudí s touto diagnózou sa nedožije viac ako 32 rokov. Na krásnom dievčatku by n

Martina Novobilská

 • 1 200,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2015

Hanka pocestuje do školy i k lekárom novým autom

"Naša dcéra Hanka má 14 rokov a je ťažko zdravotne postihnutá," začínajú rozprávanie rodičia Juroví. "Starostlivosť potrebuje 24 hodín denne. Nechodí, nesedí, nerozpráva. Má psychomotorickú retardáciu, je plienkovaná a lieči sa na epilepsiu," vysvetľ

Hana Jurová

 • 3 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2015

Natálka potrebuje zvýšenú starostlivosť, nové auto jej veľmi pomôže

Natálka je štvorročné dievčatko s Downovým syndrómom. Prvýkrát sme jej pomáhali v roku 2012 so zapaltením rehabilitačného pobytu. Keďže zdravotný stav malej plavovlásky je nezmenený a stále si vyžaduje zvýšenú starostlivosť, opäť nás požiadali o pomo

Natália Bušková

 • 3 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: júl 2015

Filip nestráca úsmev ani pri náročnom cvičení

Filipko mohol byť zdravý, keby pri pôrode nenastali komplikácie. Nemal prístup kyslíka a to mu vážne poškodilo mozog. Od detstva chodí rehabilitovať a už vďaka nám raz bol na pobyte v Piešťanoch. "Filipko je veľmi snaživé dieťa a aj vďaka tomu má veľ

Filip Rehuš

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: september 2015
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 712 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 871 287,31
Rezervy pre nešťastia 20 205,01
Zostatok v Spoločnom konte 293 290,72
 
Spolu vyzbieraných 2 184 783,04

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2015"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU.

 

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Srdce pre deti. Môžete prispieť aj zaslaním platby priamo na náš účet číslo SK1802000000003386417354. V takomto prípade uveďte ako variabilný symbol  148. Prispieť na spoločné konto pre deti môžete aj pomocou nasledujúceho QR kódu.

 Za každú pomoc sme Vám veľmi vďační!

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Srdce pre deti spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS3-2014/029479 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668, v období 2012/2013 pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891, v období 2013/2014 pod číslom SVS-OVVS3-2013/025464 a SVS-OVVS3-2014/020885).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti@nadaciapontis.sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.