Vašu pomoc práve potrebujú

Dominik potrebuje nabrať silu na prvé kroky
Daruj 5€ cez SMS na č. 871

Dominik potrebuje nabrať silu na prvé kroky

Dominikovi ako jednoročnému diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Zo začiatku boli vyhliadky zlé a lekári dokonca uvažovali o postihnutí všetkých štyroch končatín. Pod ochrannými krídlami starostlivej mami sa ale jeho stav postupne zlepšoval. Absolvo

Dominik Kopil

 • 430,00 € vyzbieraných
 • 6 darcov
 • 560,00 € ešte potrebných
Daruj

Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 98 759,12 € aktuálny stav konta
 • 289145 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 000,01 € aktuálny stav konta
 • 2 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Tomáško túži behať za kamarátmi

Tomáško mal problém s nedostatkom vápnika v bedrových kĺboch od narodenia. Keď bol maličký, ľavý bedrový kĺb sa uzdravil, ale na pravom bedrovom kĺbe sa situácia postupne zhoršovala. Až vo veku štyroch rokov mu bola potvrdená diagnóza Pertesova choro

Tomáš Dúbravský

 • 861,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2014

Pomôžte maličkému Leovi v boji so zákernou chorobou

„Naša dlhoročná túžba po dieťatku sa nám splnila práve v čase, keď sme už prestali dúfať,“ začína príbeh Leova mama. Potom prišla rana. Lekár rodičom oznámil, že sa chlapec nedožije pôrodu. Temná predpoveď sa našťastie nenaplnila a Leo sa narodil. Ďa

Leonard Ferjanec

 • 1 696,00 € vyzbieraných

Tomášovi a Jankovi zakúpime pomôcky na cvičenie

Bratia Tomáš (17) a Janko (15) sú ťažko zdravotne postihnutí. Obaja trpia hypotonickým syndrómom a psychomotorickou retardáciou. Rodičov zlé správy spočiatku položili na kolená. "V tom období sme sa veľa naplakali, no museli sme ísť ďalej. Prvých päť

Tomáš a Janko Výlupkoví

 • 400,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2014

Pre synčekovu chorobu prišla pani Terézia o prácu, prosí o pomoc

Pani Terézia sa sama stará o tri deti. Nikdy to nemala jednoduché, no nesťažovala sa. "Náš život bol super, no prišiel zlom a všetko sa zmenilo. Sebinko ochorel a ja som prišla o prácu," začína rozprávanie. Strata pravidelného príjmu ohrozila ich str

Karol, Sebastián a Chanel Lakatošoví

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: september 2014

Pre Jožka už cestovanie nebude stresujúce

Dvanásťročný Jožko má Downov syndróm a poruchy správania. Mamina sa o neho stará sama. "Poberám len opatrovateľský príspevok. Keď sme chceli príspevok na auto, zamietli nám ho, pretože nie je slepý ani na vozíku. Každodenná cesta do školy nás však ob

Jožko Bujko

 • 3 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2014

Rehabilitácie spevnia Borisov chrbát

Päťročný Boris pre poškodenie mozgu zaostáva za svojimi zdravými rovesníkmi v psychomotorickom vývine. Skúsenosti s podobnou diagnózou sú na Slovensku veľmi malé. Zriedkavá porucha sa nedá vyliečiť, ale vďaka vhodne zvoleným terapiám sa môže stav mal

Boris Ištok

 • 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: apríl 2014

Cvičením Maximko prekoná strach z chôdze

Päťročný Maxim trpí Dandy Walker syndrómom – nemá vyvinuté centrum reči a rovnováhu. „Narodil sa už v 27. týždni tehotenstva. Mal 1050 gramov a 34 centimetrov," začína rozprávanie pani Hvolková. Tušila, čo ju bude čakať. Tri roky pred tým prežívala

Maxim Tomeček

 • 1 800,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2014

Emka a Mário zažijú nezabudnuteľné leto

Emka a Mário nemali to šťastie vyrastať v biologickej rodine. Keďže sa o nich nedokázali rodičia postarať, boli z rodiny vyňatí. Následne si prešli mnohými krízovými strediskami, profesionálnou rodinou, až napokon ich umiestnili v detskom domove. Rod

Ema a Mário

 • 0,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: november 2014

Giňovci dúfajú v lepšiu budúcnosť

Rodičia Vanesky, Anežky, Sebastiána, Lukáša, Emila a Šeherezády sa zapojili do programu bývania, v ktorom si svojpomocne a za pomoci architektov stavajú svoj domček. Tieto deti, žiaľ, nemali toľko šťastia ako ich rovesníci. Narodili sa do chatrče v o

Šeherezáda, Vanesa, Emil, Anežka, Sebastián, Lukáš Giňoví

 • 720,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: október 2014
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 580 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 588 069,71
Rezervy pre nešťastia 80 000,01
Zostatok v Spoločnom konte 98 759,12
 
Spolu vyzbieraných 1 767 258,84

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2014"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU. Ponúkame aj vzorové vyplnenie žiadosti: TU.

 

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo ako registrovaní darcovia bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Dobrá krajina.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Dobrá krajina spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVVS3-2014/020885 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668, v období 2012/2013 pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891, v období 2013/2014 pod číslom SVS-OVVS3-2013/025464).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti @ nadaciapontis . sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.