Pomáhajte spolu s nami

Spoločné konto pre deti
Daruj 5€ cez SMS na č. 871

Spoločné konto pre deti

Spoločné konto pre deti slúži na sústredenie finančných príspevkov od darcov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pre konkrétny príbeh a chcú podporiť dobrú myšlienku projektu Srdce pre deti. Srdce pre deti má za cieľ pomôcť deťom s vážnym zdravotným znevýhod

Denník Nový Čas

 • 307 537,59 € aktuálny stav konta
 • 302177 darcov
Daruj

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

Slovensko bolo aj v uplynulých rokoch svedkom viacerých prírodných a spoločenských nešťastí. Napríklad len povodne z rozvodnených tokov po výdatných dažďoch zasiahli mnohé kúty krajiny a z domovov vyhnali aj rodiny z deťmi. Vrtochy počasia sa podpísa

Rezerva pre prípad prírodných a humanitárnych nešťastí

 • 80 205,01 € aktuálny stav konta
 • 4 darcov
Daruj

Komu ste už pomohli

Ellinka bude mať aj doma čisté a sterilné prostredie pre liečbu

Malá Ellinka sa narodila ako zdravé a krásne bábätko. "Dcérka je samostatná a veľmi šikovná. Sama sa zo dňa na deň naučila chodiť a pýtať sa na nočník, nikdy nemala problém s papaním a nebývala chorá," spomína mama Aneta na krásne spoločné začiatky.

Ella Zarra Salamonová

 • 402,51 € vyzbieraných
Termín pomoci: apríl 2015

Nellka je napriek svojej chorobe veľmi šikovná

Desaťročná Nellka býva spolu s rodičmi, dvojičkou Emmou a mladšou sestrou Sofiou v dedinke Jasenov pri Humennom. Mladí rodičia si plánovali veľkú a šťastnú rodinku. Plány im trošku narušil predčasný príchod dvojičiek na svet. "Narodili sa už v 32. tý

Nella Gavaľová

 • 720,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: apríl 2015

Ninka po každom cvičení pomaličky napreduje

Rodičia 3-ročnej Ninky z Bytče nás prosia o pomoc so zaplatením rehabilitačného pobytu. Dievčatko prišlo na svet predčasne. Nesie si so sebou aj balíček ťažkých ochorení, ktoré vážne ovplyvnili jej vývin a zdravie. Má slabé svaly, po prvýkrát sa posa

Ninka Fulková

 • 900,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: marec 2015

Lepší život pre Lucku a jej dedka

S Luckiným príbehom ste sa už mali možnosť v Srdci pre deti zoznámiť. Lucku získal do opatery jej starý otec, nakoľko jej mama sa o ňu nedokázala postarať a ani nejaví o dieťa záujem. Luckin otec je neznámy a tak jediný blízky človek, ktorého má, je

Lucia Jašková

 • 2 771,09 € vyzbieraných
Termín pomoci: január 2015

Malej Márii zaplatíme škôlku aj nábytok do detskej izby

Pani Marta sa o malú Máriu stará napriek tomu, že nie je jej biologickou matkou. "Máriina matka žila na ulici a keď mala dcéra rok a štyri mesiace, dala ju do krízového centra. Dlhší čas som im pomáhala a som aj Máriinou krstnou mamou, preto som ani

Mária Malíková

 • 675,00 € vyzbieraných

Vďaka kočíku bude Dávidko konečne sedieť

Malý Davidko sa narodil oveľa skôr, ako mal, a to v 6. mesiaci tehotenstva. Bábätko bolo nevyvinuté, s čím sa logicky spojili viaceré diagnózy ako zlý psychomotorický vývin, náročná koordinácia pohybov, pľúcne ochorenie, problémy s očami a mnohé iné.

David Kučerík

 • 3 904,47 € vyzbieraných
Termín pomoci: január 2014

Riška vytrvalo bojuje s následkami detskej mozgovej obrny

Šestnásťročná Riška zo Svidníka trpí následkami detskej mozgovej obrny. Najväčšie problémy má s chôdzou. V minulosti podstúpila náročné operácie, ktoré jej výrazne pomohli, avšak nie až natoľko, aby mohla chodiť bez pomoci. Riška a jej rodičia nestrá

Riška Karsová

 • 1 300,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: február 2014

O chorú Nelku sa stará dedko - vďaka vám s ňou môže ísť na rehabilitácie

Trojročná Nelka pochádza z obce Báhoň pri Pezinku. Do troch mesiacov bola zdravé a čulé bábätko. Všetko sa zmenilo, keď prekonala akútny zápal pľúc. Niekoľko mesiacov bola v umelom spánku, čo jej poškodilo mozog. Nebola to však jediná rana, ktorá pos

Nela Ivančíková

 • 776,52 € vyzbieraných
Termín pomoci: marec 2014

Emka môže vďaka pravidelnému cvičeniu napredovať

Emka zo Žarnovice sa narodila s diagnózou Downov syndróm, v dôsledku ktorej má hypotonické svalstvo. "Veľmi sme túžili po zdravom dieťatku, nemysleli sme si, že nás môže niečo takéto postretnúť. Po potvrdení diagnózy sme prežívali veľmi ťažké chvíle,

Emka Kabinová

 • 900,00 € vyzbieraných
Termín pomoci: september 2014
Všetky príbehy

Ako ste pomohli

Na pomoc deťom ide 100% darov
Spolu ste pomohli v 656 príbehoch
Deti dostali pomoc v hodnote 1 785 900,44
Rezervy pre nešťastia 80 205,01
Zostatok v Spoločnom konte 307 537,59
 
Spolu vyzbieraných 2 173 643,04

FORMULÁR žiadosti "Srdce pre deti 2015"

otvoríte kliknutím: TU. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie odborného garanta: TU. Súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete: TU.

 

Ako môžete pomôcť

Pomôcť môžete zaslaním darcovskej SMS v hodnote 5 € (konečná výška príspevku bez ohľadu na operátora) na číslo 871 alebo bankovým prevodom po kliknutí na Daruj cez darcovský systém Srdce pre deti. Môžete prispieť aj zaslaním platby priamo na náš účet číslo SK1802000000003386417354. V takomto prípade uveďte ako variabilný symbol  148. Prispieť na spoločné konto pre deti môžete aj pomocou nasledujúceho QR kódu.

 Za každú pomoc sme Vám veľmi vďační!

Čo je Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívny projekt denníka Nový Čas a Nadácie Pontis, kde máte možnosť podporiť deti s vážnym zdravotným znevýhodnením a v sociálnej núdzi. Administratívne a personálne fungovanie Srdca pre deti finančne hradí vydavateľstvo Nového Času. To znamená, že akýkoľvek Váš finančný príspevok ide v plnej výške v prospech konkrétnej rodiny, v prospech konkrétneho dieťaťa. Súčasťou používania prostriedkov verejnej zbierky je tiež zverejňovanie príbehov, kde a ako sme mohli vďaka darcom pomôcť. Čítajte viac: Bližšie info pre darcov, Podmienky prihlasovania a Ako vzniklo Srdce pre deti.

Zlepšite život dieťaťa

Vaším finančným darom v ľubovoľnej výške môžete zlepšiť kvalitu života detí na Slovensku, ktoré trpia nepriaznivou zdravotnou alebo sociálnou situáciou. Môžete podporiť konkrétny príbeh alebo prispieť na Spoločné konto pre deti. Váš príspevok dáme v plnej výške tým, ktorí to najviac potrebujú.

Ako projekt funguje

Srdce pre deti využíva darcovský systém Srdce pre deti spravovaný Nadáciou Pontis a rovnomennú verejnú zbierku registrovanú na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom SVS-OVS3-2014/029479 (v skoršom období 2010/2011 pod číslom SVS-OVVS3-2010/022392, v období 2011/2012 pod číslom SVS-OVVS3-2011/021668, v období 2012/2013 pod číslom SVS-OVVS3-2012/021891, v období 2013/2014 pod číslom SVS-OVVS3-2013/025464 a SVS-OVVS3-2014/020885).

Poznáte dieťa v núdzi?

Ak viete o dieťati, ktoré potrebuje pomoc, informujte jeho rodinu o možnosti zapojenia sa do programu Srdce pre deti. Prvým krokom je vyplnenie žiadosti zákonným zástupcom neplnoletého dieťaťa a jej podanie na nižšie uvedený email. Aktuálny formulár žiadosti je k dispozícii na stiahnutie v úvode tohto stĺpca.

Kontakt

Bližšie informácie získate cez email: srdcepredeti@nadaciapontis.sk alebo zavolaním na telefónne číslo 0948 479 350       v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00.

Grantové výzvy

Vďaka štedrosti darcov vo verejných zbierkach pomohlo Srdce pre deti v roku 2012 deťom v núdzi aj prostredníctvom vybraných detských nemocníc a neziskových organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi. Bližšie informácie.

........................................................................

Sme členmi neformálneho zoskupenia neziskových subjektov, ktoré poskytujú pomoc fyzickým osobám v SR. Cieľom zoskupenia je výmena skúseností a informácií o poskytovanej pomoci žiadateľom. Stretnutí sa v roku 2014 zúčastňujú zástupcovia týchto subjektov: Centrum pre filantropiu n.o., Nadácia J&T, Nadácia Pomoc jeden druhému, Nadácia Pontis/Srdce pre deti, WellGiving, o.z./Ďakujeme.sk, 4people, n.o./Ľudiaľuďom.sk.